ԱՌՑԱՆՑ ՀԱՐՑՈՒՄ

Ստանալ ծանուցումները SMS-ի միջոցով
Հարցեր առաջանալու դեպքում կարող եք զանգահարել՝ 010-56-29-74 (միայն կայացված որոշումների վերաբերյալ հարցերով), կամ գրեք info@roadpolice.am էլ-փոստի հասցեին:

Ուշադրություն!!!

  • Եթե չեք կարողանում բեռնել տեսանյութը, ապա այն սպասման մեջ է: Հայցում ենք Ձեր ներողամտությունը: «Տեսանկարահանող կամ լուսանկարահանող սարքերով հայտնաբերված ճանապարհային երթևեկության կանոնների խախտումների վերաբերյալ գործերով իրականացվող վարչական վարույթի առանձնահատկությունների մասին» ՀՀ օրենքի 4-րդ հոդվածի 5-րդ մասի համաձայն՝ վարչական ակտի հասցեատիրոջ կամ նրա լիազոր ներկայացուցչի գրավոր պահանջով վարչական մարմինը նրանց է տրամադրում տեսանյութի պատճենը` դիմումը համապատասխան մարմնում մուտքագրվելու օրվան հաջորդող երեք օրվա ընթացքում: Պատճենահանումը կատարվում է դիմումատուի տրամադրած կրիչների վրա: Այսինքն, տեսանյութի պատճենն ստանալու համար անհրաժեշտ է Ճանապարհային ոստիկանություն (ք. Երևան, Ծովակալ Իսակովի պողոտա 9) ներկայացնել դիմում և կրիչ:

Ուշադրություն!!!

  • Հին նմուշի հաշվառման վկայագրերը (տեխ. անձնագիր) որոնմանը չեն մասնակցում:

ՀԱՃԱԽ ՏՐՎՈՂ ՀԱՐՑԵՐ

Հարց1. Կատարել եմ վճարում իրավախախտման համար, բայց կայքում այն նշված է որպես «չվճարված»

Պատասխան՝ Դրամական փոխանցում իրականացնող համակարգերի միջև փոխանցումները հաճախ չեն կատարվում առցանց (online) ռեժիմում, որի պատճառով իրավախախտումների համար Ձեր կատարած վճարունմերը արտաբերվում են կայքում որոշակի ուշացումներով ( 3-4 աշխ. օր)

Հարց2. Խախտումը կատարելուց հետո որքա՞ն ժամանակ անց կարելի է կայքում տեսնել խախտումը:

Պատասխան՝ Պաշտոնական կայքում խախտումներն արտաբերվում են որոշումը էլեկտրոնայի եղանակով հաստատվելուց (կայացվելուց) անմիջապես հետո:

Ուշադրություն!!!

Հին նմուշի հաշվառման վկայագրերը (տեխ. անձնագիր) որոնմանը չեն մասնակցում: